BIOLOGIA

Nasi nauczyciele biologii to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w programie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP). Posiadają oni wiedzę specjalistyczną z zakresu wykładanego przedmiotu oraz wysokie kompetencje językowe.

Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego w zakresie biologii IB SL/HL oraz konsultacje dotyczące prac pisemnych (Internal Assessment i Extended Essay).

Naszych uczniów przygotowujemy także do egzaminów maturalnych organizując specjalne zajęcia powtórzeniowe, na których m.in. ćwiczymy rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.

Program zajęć ustalamy indywidualnie z każdym uczniem i dostosowujemy go do jego potrzeb oraz możliwości.

Uczniowie mogą również skorzystać z lekcji on-line.