NAUCZYCIELE IB

Nasi nauczyciele od wielu lat prowadzą zajęcia w programie Matury Miedzynarodowej (IB). Są nie tylko świetnie wykształceni (stopień naukowy mgr lub dr), biegle posługują się językiem angielskim, ale także posiadają doświadczenie dydaktyczne, zwłaszcza w nauczaniu indywidualnym.

Ich atutem jest także fakt, iż cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez IBO (International Baccalaureate Organization).

Indywidualne lekcje z uczniem pozwalają każdorazowo tak dopasować program i metodę prowadzenia zajęć, aby efektywnie wykorzystać cały jego potencjał intelektualny. Nasze długoletnie doświadczenie pokazuje, że taki system nauki przynosi najlepsze rezultaty i nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy końcowe i dostają się na wybrane przez siebie uczelnie.