O NAS

Nauczyciele Home Tutors udzielają profesjonalnej pomocy w nauce uczniom programu Matury Międzynarodowej. Przygotowani są do prowadzenia indywidualnych lekcji, które mają na celu nadrobienie zaległości szkolnych, pomoc w przygotowaniu prac zaliczeniowych (Internal Assessment, Extended Essay) oraz przygotowanie uczniów do testów i egzaminów końcowych.

Nasze długoletnie doświadczenie w pracy w programie Międzynarodowej Matury (IB) oraz znajomość skutecznych metod nauczania, pozwala naszym uczniom szybko opanować język angielski w zakresie przerabianych przedmiotów, przyswoić materiał, odzyskać pewność siebie, zminimalizować stres egzaminacyjny i w rezultacie osiągnąć bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych.

Podczas pierwszego spotkania nauczyciel ocenia poziom znajomości języka angielskiego i wiedzy ucznia z danego przedmiotu oraz definiuje indywidualne cele nauki. Postępy ucznia są regularnie monitorowane poprzez sprawdziany i testy, które następnie są oceniane i szczegółowo omawiane przez nauczyciela, a ich wyniki przekazywane są rodzicom ucznia.

Uczniom przygotowującym się do egzaminów końcowych oferujemy intensywne, indywidualne kursy powtórzeniowe, które pomagają im osiągnąć wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów.

OPINIE UCZNIÓW

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu obsługi firmy Home Tutors i kompetencji nauczyciela. Bardzo dziękuję.”

„Konsultacje EE – szybko, rzeczowo, konkretnie, super!”

„Córka jest bardzo zadowolona z lekcji. Twierdzi , ze nauczyła się więcej niż przez cały semestr w szkole:)”

„Chciałem jeszcze raz podziękować za zajęcia bo bez nich zapewne tak dobrze bym się po maturach nie czuł :)”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z lekcji . Stanowią one świetne wsparcie i rozszerzenie lekcji w szkole.”