TEORIA WIEDZY

Zaliczenie przedmiotu teoria wiedzy odbywa się na podstawie napisanej przez ucznia i sprawdzanej zewnętrznie pracy pisemnej o długości 1200 – 1600 słów.

Zapraszamy na konsultacje językowo – merytoryczne prowadzone przez naszych nauczycieli, którzy pomogą przygotować plan pracy i pokierują procesem jej pisania. Program konsultacji ustalamy indywidualnie z każdym uczniem i dostosowujemy go do jego potrzeb i możliwości.

Konsultacje prowadzimy również on-line.