Polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU HOMETUTORS.PL i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. DEFINICJE
 1. Administrator serwisu:  Joanna Majorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOME TUTORS Joanna Majorek. Siedziba firmy: Al. Rzeczypospolitej 33/57, 02-972 Warszawa,  NIP:5211542568.
 2. Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem www.hometutors.pl
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu www.hometutors.pl
 4. Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.
 5. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.hometutors.pl
 2. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie,
 3. Zamieszczone na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z regulaminem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora.
 6. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.

 

 1. PLIKI COOKIES
 1. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” jest Administrator Serwisu
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe podane w formularzu:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika,
   b. Adres mailowy,
   c. Numer telefonu,
 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu podane w formularzu są traktowane jako poufne i są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań umownych po zgłoszeniu przez Użytkownika zainteresowania ofertą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. w celu kontaktowania się z Użytkownikiem na potrzeby zobowiązań umownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez zaznaczenie okienka w formularzu kontaktowym.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Administratorem mailowo: office@hometutors.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: 02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 33/57.
 6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
 2. Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące Serwisu należy kierować pod adres e-mail office@hometutors.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.