INDYWIDUALNE KONSULTACJE

indywidualne konsultacjeUczniom programu Międzynarodowej Matury oferujemy indywidualne zajęcia z doświadczonymi nauczycielami, którzy diagnozują indywidualne potrzeby ucznia i dostosowują metody i tempo pracy do jego możliwości. Szczególny nacisk kładą na naukę języka w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz na realizację zagadnień z aktualnych sylabusów IBO. Gwarantuje to bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych.

Na indywidualnych konsultacjach uczeń może rozwiązać z nauczycielem konkretne problemy i zapytać o konkretne zagadnienia, często nie omawiane w czasie zajęć szkolnych.