BIZNES

Nasi nauczyciele biznesu to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w programie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP). Posiadają oni wiedzę specjalistyczną z zakresu wykładanego przedmiotu oraz wysokie kompetencje językowe.

Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego w zakresie przedmiotu Business & Management IB SL/HL. Prowadzimy również konsultacje dotyczące prac pisemnych (Research Project, Written Commentary i Extended Essay).

Naszych uczniów przygotowujemy także do egzaminów maturalnych organizując specjalne zajęcia powtórzeniowe, na których m.in. ćwiczymy rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.

Program zajęć ustalamy indywidualnie z każdym uczniem i dostosowujemy go do jego potrzeb i możliwości.

Prowadzimy również lekcje on-line.