ANGIELSKI

Nasi nauczyciele języka angielskiego to wysokiej klasy profesjonaliści specjalizujący się w programie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme, IB DP). Posiadają oni wiedzę specjalistyczną z zakresu wykładanego przedmiotu oraz wysokie kompetencje językowe.

Zapraszamy na korepetycje IB z języka angielskiego English Language & Literature SL/HL z Grupy 1 oraz English B SL/HL z Grupy 2. Prowadzimy także konsultacje dotyczące prac pisemnych (Internal Assessment i Extended Essay) i prezentacji ustnych.

Naszych uczniów przygotowujemy także do egzaminów maturalnych organizując specjalne zajęcia powtórzeniowe, na których m.in. ćwiczymy rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.

Program zajęć ustalamy indywidualnie z każdym uczniem i dostosowujemy go do jego potrzeb i możliwości.

Prowadzimy również lekcje on-line.